-
№ 1006

Математическа географія : Ч. 1- / В. Бардовски ; Преведена отъ русскійтъ нѫ ново-бѫлгарскійтъ езыкъ отъ Иван А. Богоров.

Автор: Бардовский, Василий Степанович
Преводач: Богоров, Иван Андреев
Година: 1842 г.
Град: Одеса
Издателство: Типография А. Брауна
Страници: 93
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 5
Бележка:

Описание

1. Математическа географія; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 548, с. 25-26 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 66, с. 78-79 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 69-72 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 77-78 ;

Съдържание

Математическа географія . Часть пѫрва
Почитамъ за нужно да упоменѫ...
Имена Г.Г. Благоволившихъ подписаться на сио книгу
Погрѣшки
Часть пѫрва. Начални космографически правила
Геометрически познанія, нужни за математическѫтѫ географія
За сичкѫ вселенная
Приб. на 13 обр. No. 1. Таблица на планетната система
Точки, линіи и крѫгове на сферата
За слѫнцето
Видъ на землята
Атмосфера
Времена на годината
За широчинѫтѫ и дѫлжинѫтѫ
Положеніе на сферата
За математическιѫтъ климатъ
За лунѫтѫ
За затменιятѫ
За планетытѣ
За кометытѣ
За неподвижнытѣ звѣзды
Календарь
Предложенія
No. 2. Таблица , която показва пътнытѣ меры в Россιя
И. І
И. ІІ
И. ІІІ
И. ІV