-
№ 1007

Началное оученїе съ молитвы оутреннїѧ славѧноболгарскїи и греческыѧ / напечатасѧ во градъ солՃнъ, со изновъ тѵпъ: при хаџи папа Ѳеодѡсїа архїмандрита Сѵнаитскагѡ. лѣта аѿли.

Автор: Теодосий Синаитски архимандрид ?-1843.
Година: 1838 г.
Град: Солун
Издателство: Типография на Теодосий Синаитски
Страници: 32
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 1
Бележка:

Описание

Съдържание: На гърба на заглавната страница е отпечатана азбуката, а на последния лист срички. [abstract] Книгата е печатана с църковно-славянски букви, в две колони.; Приписки: на предната корица се чете: "Светла Андунова българка сираче останала".; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 7478, с. 351.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 50, с. 63.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. С., 1996, 723-724.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 646.

Съдържание

Началное оученїе съ молитвы оутреннїѧ славѧноболгарскїи и греческыѧ
Молитвы оутреннїѧ. Славѧноболгарскϊи и греческϊѧ
Сvмволъ православныѧ вѣры // Сvмболон тис орѳодоѯՃ пістѡсՃ
Архангелово цѣлованїе ко пресвѧтѣй Богородицѣ // Аспасмос тՃ архаггелՃ простиы агїѡ татин парѳенон
Славослословϊе / Доѯологiа
Тvпїческое // Тvпϊкон
Слози двописменїи, ѿ согласныхъ начинаемїи
Слози триписменїи