-
№ 1008

Заради возрожденіе новои болгарскои словесности или наՃуки. Сочинінїе, или книжица рՃсскаго исторїописателѧ Венелина. Москва 1838 / Превелъ гՃбернскїй секретарь М. Кифаловъ Тетевенецъ. Съ притՃрѧнїе нѣколко пѣсней и исторїи заради ПолՃ-Славѧне или РՃмՃне

Автор: Венелин, Юрий Иванович
Година: 1842 г.
Град: Букурещ
Издателство: Книгопечатница (типография) на Йосифа Копайнига
Страници: 194
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 2
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Съдържа: Мото, с. 2; Посвещение на Евстатий Симеонович Котов, с. 3-8 (неномерирани); Предговор, с. І-VІ; Превод на книгата на Ю. Венелин, с добавки и бележки на преводача, с. 1-104; Други мирянски песни ..., с. 105-113; История на архимандрит Раич. Петербург, 1795 - превод на български и гръцки език, с. 114-157; Исторически бележки на преводача, с. 158-162; Списък на спомоществователите, с. 163-185; Обръщение към Михаил Попович, Христаки Хаджипараскевов и Параскев Карапипер за образуване на фонд от пари, дадени от преводача и от други за издаване на книги на български и раздаване на бедни ученици, с. 186-190. [abstract] Книгата е печатана с църковно-славянски букви.; Мото: Мъдри мисли.; Посвещение: Евстатий Симеонович Котов.; Екземплярът с В93608 и инв. № DB18838-1960 е от библиотеката на Александър Теодоров-Балан; на с. 3 (неномерирана) е залепен лист с приписка на А. Дякович от 28.04.1876 за дарение на книгата в знак на приятелство на Ал. Теодоров-Балан.; Екземплярът с B93606 и инв. № 273-1902 е с печат на Българското книжовно дружество в Браила.; Екземплярът с В93605 и инв. № BVSt10841-1965 е от библиотеката на Васил Стоянов.; В книжно тяло с В93605 и инв. № BVSt10841-1965 има подвързани две заглавия: "Заради возрождение новои болгарскои словесности или науки ..." и "Покрестението на един свещенник Исидин ..." .; Спомоществователи:; 5 екземпляра.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 4608, с. 211-212.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 71, с. 79-80.; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 160-162.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 336.

Съдържание

Заради возрожденіе новои болгарскои словесности или наՃки. Сочинінїе, или книжица рՃсскаго исторїописателѧ Венелина. Москва 1838.
Предиговоренιе
Заради возрожденіе новой болгарскои словесности
Заради возрожденіе новой болгарской литератՃры (францՃска рѣчь), или словесности
ДрՃги міріански пѣсни
ДՃховны пѣсни
Исторιа архимандрита Раича. Петербургъ. 1795. Заради различны Славѧнски Народе, и ПолՃ-Славѧне, или РՃмՃне (*Молдо Власы), въ книзѣ 1. Главѣ 19. страницѣ 139. Преводъ истого Кифалова // Ιστορια τυ Αρχιμανδριτου Ραιτζ. Πετρουπολις. 1795. Περι διαφορων Σλαβωνικων εθνων, και Ήμι-Σλαβωνων, ήτοι Ρυμενων (Μολδο-Βλαχων) εν τω βιβλιω 1. Κεφαλα.. 19. σελιδι 139. Μεταφρασις τυ ιδις Κνφαλωβ
Книга 1. Глава 19. Заради ПолՃславѧне, или РՃмՃне (*Молдо Власы) // Βιβλιον 1. Κεφαλαιον 19. Περι των Ήμι-Σλαβωνων, ήτοι Ρυμενων (Μολδο-Βλαχων)
§. 1. / §. 1.
§. 2. / §. 2.
§. 3. / §. 3.
§. 4. / §. 4.
§. 5. / §. 5.
§. 6. / §. 6.
§. 7. / §. 7.
§. 8. / §. 8.
§. 9. / §. 9.
Родолюбивыи и благотворителныи Помогатели сей книги