-
№ 10113

Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина

Автор: Венелин, Юрий Иванович
Година: 1853 г.
Град: В Земун
Издателство: в И. К. Сопроновата бръзотисна книгопечатница
Страници: 177
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 19
Дигитален фонд:Столична библиотека – гр. София
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Съдържание