-
№ 1012

Преводъ на царскїатъ Хатішеріфъ : Който са е челъ въ Константинополъ въ Гюлхане въ 22. денъ Октовріѫ 1839. Напечатисе отъ нѣкои въ БՃкՃрещъ любородны Болгаре, и се раздава въ даръ. БՃкՃрещъ, 1839. Тіпографіата на Пітара К. Пенковіча. / [Прев. Михаил Кифал

Автор: Кифалов, Михаил Райчев 1783-1868 прев. книжовник
Година: 1839 г.
Град: Букурещ
Издателство: Типография на Питра К. Пенковича
Страници: 16
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 2
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Книгата е печатана с църковно-славянски букви.; Преводът е направен по текста отпечатан в Смирненския гръцки вестник "Їоническій Сапикасванникъ".; В книгата не е отбелязано името на преводача. Преводачеството на Михаил Кифалов е засвидетелствано от самия него в следващата му книга "Заради возрождение новой болгарской словесности ..." 1842, с ІІ, V.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 4607, с. 211.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 53, с. 66.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 382-383.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 336.

Съдържание

Преводъ на царскїатъ Хатішеріфъ
Преводъ на царскиатъ хати-шерифъ (заповѣдь), който се е челъ въ Константинополь (Цариградъ) въ гюлхане 22. октоврιѧ 1839