-
№ 1098

Во славՃ І С҃тыѧ единосՃщныѧ, животворѧщїѧ, и нераздѣлимыѧ Т҃рцы, Ѻ҃ца, и С҃на, и с҃тагѡ Д҃ха: Книга сїѧ Ѱалтирь, : Въ нейже содержатсѧ Каѳісмы обычныѧ, и пѣсни, напечатасѧ ради БолгарскՃю Юность / Въ БՃдимѣ градѣ, въ Крал: Ѹнїверсїт: Тѷпографїи. Въ лѣто

Автор:
Година: 1836 г.
Град: Будапеща
Издателство: Типография Кралевска университетска
Страници: 240
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 5
Бележка:

Описание

Съдържа: Каѳісмы, с. в҃ - р҃е (v) ; Пѣсны, р҃ѕ - р҃е (v) в҃ - р҃е і (r) ; По совершенїи же нѣколикихъ каѳісмъ, или всегѡ Ѱалтирѧ и пѣсней, с. р҃еι (v) - р҃ѕι ; Ѹставъ ѡ Ѱалтири, како должно есть глаголати во все лѣто, ѿ недѣли антїпасхи, іаже есть Ѳѡмина, и до ѿданїѧ воздвиженїѧ честнагѡ и животворѧщагѡ кр҃та Гд҃нѧ. Начинаемъ стїхологисати Ѱалтирь сице: ..., с. 1-7 [abstract] Печатана е църковно-славянски букви.; Годината на издаване е изписана с букви; На форзаците има приписки, рисунки и печати.; За книгата няма информация в описите на В. Погорелов и Б. Цонев.;

Съдържание

Во славՃ І С҃тыѧ единосՃщныѧ, животворѧщїѧ, и нераздѣлимыѧ Т҃рцы, Ѻ҃ца, и С҃на, и с҃тагѡ Д҃ха: Книга сїѧ Ѱалтирь, : Въ нейже содержатсѧ Каѳісмы обычныѧ, и пѣсни, напечатасѧ ради БолгарскՃю Юность / Въ БՃдимѣ градѣ, въ Крал: Ѹнїверсїт: Тѷпографїи. Въ лѣто ѿ сотворенїѧ міра зт҃мд, ѿ рождества же по плоти Б҃га слова аѿ҃лѕ
Каѳісма а҃
Каѳісма в҃
Каѳісма г҃
Каѳісма д҃
Каѳісма є҃
Каѳісма ѕ҃
Каѳісма з҃
Каѳісма и҃
Каѳісма ѳ҃
Каѳісма ι҃
Каѳісма аι҃
Каѳісма вι҃
Каѳісма гι҃
Каѳісма дι҃
Каѳісма єι҃
Каѳісма ѕι҃
Каѳісма зι҃
Каѳісма иι҃
Каѳісма ѳι҃
Каѳісма к҃
Пѣснь а҃
Пѣснь в҃
Пѣснь г҃
Пѣснь д҃
Пѣснь є҃
Пѣснь ѕ҃
Пѣснь з҃
Пѣснь и҃
Пѣснь ѳ҃
По совершенїи же нѣколикихъ каѳісмъ, или всегѡ Ѵалтирѧ и пѣсней
Ѿ к҃-гѡ же дне Декемврїа мц̑а, до дι҃ ІаннՃарїа мц̑а, дондеже ѿдастсѧ праздникъ с҃тагѡ Б҃гоѧвленїѧ
Ѹставъ ѡ Ѵалтирѧи, какѡ должно есть глаголати во с҃тый великїй постъ
Ѹказъ ѡ каѳісмахъ пѧтыѧ недѣли свѧтагѡ великагѡ поста, какѡ глаголати