-
№ 11153

Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина

Автор: Венелин, Юрий Иванович
Година: 1853 г.
Град:
Издателство:
Страници: 183
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 19
Дигитален фонд:Регионална библиотека "„Петко Р. Славейков" – гр. Велико Търново
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Ч. 1

Съдържание