-
№ 1134

Лебедъ. Литературно-художествено списание. Год. 3, кн. 1

Автор:
Година: 1922 г.
Град: Ямбол
Издателство: Печатница Свѣтлина
Страници: 18
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Не е налично в ЦБ на БАН, урежда редакционенъ комитетъ.

Съдържание

Лебедъ : Литературно-художествено списание : Год. 3, кн. 1 (1922)
Год. 3, кн. 1 (1922)