-
№ 1158

Кириакодромион или само Неделник 1806г - Софроний Врачански Кѷріакодроміон҃ : Сиречъ : Недѣлникъ. ПоՃченіе. На всѣхъ недѣлѧхъ въ Православии҃х црквах Прочитаемаѧ Еѵ҃гліѧхъ въ всегѡ лѣта съ толкՃваніемъ и с нравоՃченіе, и на Великихъ Г҃спдкихъ Праздницѣхъ

Автор: Софроний Врачански
Година: 1806 г.
Град: Римник
Издателство: Типография на Римническата епископия
Страници: 542
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 1
Бележка:

Описание

Съдържание: л. 1. Гравюра с надпис ; л. 2-3: Оглавление ; л. 3-6: Предговор от Софриний за значението на евангелието и за нуждата на българите да имат печатано изтълкувано евангелие. Завършва с мото от библията ; л. 1-170: Поучения на брой 54 ; л. 171-265: Поучения за господните празници ; л. 1. [в края] Послеслов. [abstract] Книгата е превод от второто гръцко издание 1803 г. на проповедника Никифор Теотоки.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 7186, с. 337 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 2, с. 3-6 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 684-688 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 604-605.

Съдържание

Кѷріакѻдроміѻн̑ : Сиречъ: Недѣлникъ
Ѡглавленіе
ПоՃченііа Избраное ѿ с҃таго Еѵг̑ліιа. и ѿ дрՃгихъ многихъ Б҃жственныхъ писанїѧ
Въ Недѣлю иже четет сѧ притча мытара и фарисеѧ, ѡ тщеславїй, ѡ гордины, ѡ величанїй, и ѡ ѡсՃжденїй. Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки, пд҃ . Слово, а҃
ПоՃченіе въ недѣлю блՃднагѡ сына Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, в҃
ПоՃченіе въ недѣлю мѧсопՃстнՃю Еѵг̑лїе ѿ Мат̑ѳеа. Слово г҃
ПоՃченіе въ недѣлю сыропՃстнՃю Еѵг̑лїе ѿ Мат̑ѳеа. Слово, д҃
Слово въ пѧтокъ первыѧ нед̑ли с҃тагѻ Великого поста пред Исповѣдїю, и во всѧкое дрՃгое времѧ, когда хрс̑тїани пристՃпаютъ ко Исповѣди. Покайте сѧ, приближи бо сѧ црсвϊ̑е нбс̑ное. Мат̑ѳей глава, г҃
Слово въ сՃббѡтՃ первыѧ недѣли с҃таго Великого поста и во всѧкое дрՃгое времѧ пред̑причащенїе с҃тыхъ тайнъ
ПоՃченіе въ недѣлю первՃю с҃тагѻ Великогѻ поста Воставленїе с҃тых̑ Ікѡн̑. Еѵг̑лїе ѿ Іѡана. Слово. е҃
ПоՃченіе въ недѣлю вторՃю с҃тагѻ Великогѻ поста Еѵг̑лїе ѿ Марка, Слово, ѕ҃
ПоՃченіе въ недѣлю третՃю с҃тагѻ Великогѻ поста Еѵг̑лїе ѿ Марка, Слово, з҃
ПоՃченіе въ недѣлю четвертՃю с҃тагѻ Великогѻ поста Еѵг̑лїе ѿ Марка, Слово, и҃
ПоՃченіе въ нд̑елю пѧтՃю с҃тагѻ Великогѻ поста Еѵг̑лїе ѿ Марка, Слово, ѳ҃
ПоՃченіе въ недѣлю ваіѧ сі есть цвѣтоносіѧ Еѵг̑лїе ѿ Іѡанна. Слово, ї҃
Слово въ с҃тый Великій понделникъ
Слово въ с҃тый Великій вторникъ
Слово въ с҃тՃю ВеликՃю срѣдՃ
Слово въ с҃тый Великій четвертокъ
Слово въ с҃тый Великій пѧтокъ на Распѧтіе Гс̑да нашего Іи҃са Хр҃ста. Вѣсте ιако подвою дни Пасха бՃдетъ, и с҃нъ члчс̑кїй преданъ бՃдет на распѧтїе. Еѵг̑лїе ѿ Мат̑ѳеа зачало рз҃. Слово, аї҃
Слово въ с҃тый Великій пѧтокъ на шестомъ часѣ. на Распѧтіе Гс̑дне. Слово, вї҃
Слово въ с҃тՃю ВеликՃю сՃботՃ на погребеніе Гс̑дне.
ПоՃченіе въ с҃тՃю ВеликՃю недѣлю Пасхи ѻ радости Въскресеніѧ Х҃ва. Слово, дї҃
ПоՃченіе въ недѣлю Антіпасхи сиречъ: ѲѻминՃ. Еѵг̑лїе ѿ Іѡанна. Слово, еї҃
ПоՃченіе въ недѣлю стыхъ Мѵроносицъ женъ. Еѵг̑лїе ѿ Марка. Слово, ѕї҃
ПоՃченіе въ недѣлю разлабленнагѻ Еѵг̑лїе ѿ Іѡан̑на. Слово, зї҃
ПоՃченіе въ недѣлю самарѧныни Еѵг̑лїе ѿ Іѡанна. Слово иї҃
ПоՃченіе въ недѣлю Ѻслѣпомъ Еѵг̑лїе ѿ Іѡанна. Слово, ѳї҃
Слово въ день Вознесеніе Гс̑да Б҃га и сп҃са нашегѡ Іи҃са Хр҃ста. Слово, к҃
ПоՃченіе въ недѣлю стыхъ Ѻтецъ Еѵг̑лїе ѿ Іѡанна. Слово, ка҃
Слово въ день пѧтдесѧтный на сошествіѧ С҃тгѻ Д҃ха Слово, кв҃
ПоՃченіе въ недѣлю Всѣхъ С҃тых̑. Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, кг҃
ПоՃченіе въ неделю вторՃю Еѵг̑лїе ѿ Мат̑ѳеа. Слово, кд҃
ПоՃченіе въ недѣлю третՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа, Слово, ке҃
ПоՃченіе въ недѣлю четвертՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа, Слово, кѕ҃
ПоՃченіе въ неделю пѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, кз҃
ПоՃченіе въ недѣлю шестՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, ки҃
ПоՃченіе въ недѣею седмՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, кѳ҃
ПоՃченіе въ недѣлю ѻсмՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, л҃
ПоՃченіе въ недѣлю девѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, ла҃
ПоՃченіе въ недѣлю десѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, лв҃
ПоՃченіе въ недѣлю единадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, лг҃
ПоՃченіе въ недѣлю двоенадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, лд҃
ПоՃченіе въ недѣлю тріенадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, лє҃
ПоՃченіе въ недѣлю четирынадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, лѕ҃
ПоՃченіе въ недѣлю пѧтнадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, лз҃
ПоՃченіе въ недѣлю шестнадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа, Слово, ли҃
ПоՃченіе въ недѣлю седмнадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, лѳ҃
ПоՃченіе въ недѣлю ѻсмнадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки Первое. Слово, м҃
ПоՃченіе въ недѣлю деветнадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, ма҃
ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, мв҃
ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт̑ и первՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки, Слово, мг҃
ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт҃ третՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, мє҃
ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт̑ четвертՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, мѕ҃
ПоՃченіе въ недѣлю двадест и пѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, мз҃
ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт шестՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, мѳ҃
ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт̑ седмՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, ми҃
ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт̑ ѻсмՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, н҃
ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт̑ девѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, на҃
ПоՃченіе въ недѣлю тридесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, нв҃
ПоՃченіе въ недѣлю тридесѧт̑ первՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, нг҃
ПоՃченіе въ недѣлю тридесѧт̑ вторՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, нд҃
ПоՃченіѧ на праздникѻмъ Господымъ И Б҃городичнымъ, и избраннымъ с҃тымъ на всегѡ Лѣта
Мс̑цъ Септемврїа въ первый день, слово въ началѣ новагѡ лѣта. Слово, нє҃
Слово на Рожде҃во прест҃ый Влд̑чцы нашеѧ Б҃цы, и Прс̑но Дѣвы М҃рій. Слово. нѕ҃
ПоՃченіе въ недѣлю пред Въздвиженіе честнагѻ и животворѧщаго Кр҃ста Гс̑днѧ. Слово, нз҃
Слово на Воздвиженіе честнагѻ и животворѧщагѻ Креста Гс̑днѧ. Слово, ни҃
ПоՃченіе въ недѣлю по Въздвиженіе честнагѻ и животворѧщагѻ Кр҃ста Гс̑днѧ. Слово, нѳ҃
Сказаніе ѻ житіе Преподобныѧ матере нашеѧ Параскеѵа Терновскіѧ Слово, ѯ҃
ПоՃченіе на памѧтъ светаго великомՃченика Димитріа Мѵроточивагѡ. Слово, ѯа҃
Слово на соборъ Архістратига Михаила прочихь небесныхь силъ безплотных̑. Мс̑цъ ноем̑врϊа въ и҃: денъ. Слово, ѯв҃
Слово въ день свѣтагѻ Іѡанна ЗлатоՃстагѻ Азъ есмъ пастыр добрыи: Еѵг̑лїе ѿ Іѡанна, зачало, лѕ҃. Слово, ѯг҃
Слово въ день входа въ Храмъ пречистыѧ Б҃гоматере Прс̑нодѣва М҃рій. Слово, ѯд҃
Слово въ день свѣтытелѧ Х҃ва Нїколаѧ возрадՃйте сѧ и взыграйте: себо мзда вашѧ многа ес̑т̑ на Н҃бсѣх. Нынешное Еѵг̑лїе чтенное. Слово, ѯє҃
ПоՃченіе въ недѣлю предъ Рождествомъ Хрістовымъ Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, ѯѕ҃
ПоՃченіе на предъ празденство Рождества Хрістова въ ден̑ с҃тгѡ с҃щемч̑ника Игнатїа. Слово, ѯѕ҃
ПоՃченіе на самое предъ празденство Рождества Хрістова. Мс̑цъ Декем̑врїа въ, кд҃ ден̑. Слово, ѯи҃
Слово на Рождество Господа нашегѡ І҃са Хрс̑та се Б҃лговѣствՃю вам̑ Радостъ велїю, ιако Роди сѧ вам̑ днесъ сп҃съ. Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки, в҃. Слово, ѯѳ҃
ПоՃченіе въ недѣлю по Рождествѣ Хрістовѣ Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа зачало, д҃. Слово, о҃
Слово ѡ долготՃднеи и всѧко мՃ благополՃчност за добродѣтелное Житїе ѿ Б҃га ч҃лвкѡм̑ подаемом̑. Под̑обно ес̑т̑ да прочет̑ сѧ на М҃цъ ІанՃарїа въ первый денъ на Памѧтъ с҃тлѧ Василїа Великаго. Иже тогда наЧинает сѧ Новаго Года. Слово, оа҃
ПоՃченіе въ недѣлю предъ Крещеніе Господне Еѵг̑лїе ѿ Марка, Слово, ов҃
ПоՃченіе на пред Крещеніе Гс̑да нашегѡ Іи҃са Хрс̑та. ІанՃарїа въ, е҃, день. Слово, ог҃
Слово на Свѣтое Богоѧвленіе Господа Бога и Спаса нашегѻ Іи҃са Хрс̑та. Слово, од҃
ПоՃченіе въ недѣлю Покрещеніе Гс̑дне Еѵг̑лїе ѿ Матѳй. Слово, оє҃
Слово на памѧтъ иже въ светых̑ ѻ҃ца нашего Аѳанасіа патріарха Алеѯандрїйскагѡ. Слово, оѕ҃
Слово въ день Срѣтеніе Господа Бога и Спаса нашего Іи҃са Хрс̑та. Слово, оз҃
Слово свѣтагѻ Іѡанна ЗлатоՃстаго Ѻ терпѣнїе и Б҃лгохваленїе, и да не плачимъ многѡ ѡ умершыхъ. Чтет сѧ въ сՃббѡтՃ мѧсопՃстнՃю. И въ седмՃю сՃббѡтՃ по Пасцѣ. Приличто есть да прочитает сѧ и на Погребенїе всѧкагѡ ч҃лвка. Слово, ои҃
Слово на Благовѣщеніе Пресвѣтыѧ Влд̑чци нашеѧ Бд̑цы, и Приснодѣви Маріи. Слово, оѳ҃
Слово въ денъ Светаго великомՃченика Геѡргіѧ Побѣдоносца. Слово, п҃
Слово светы перво верховных̑ апостолъ Петра и Паѵла БՃѧ Мїра Избра Б҃гъ, и немощнаѧ и хՃдороднаѧ, и ѹнижен̑наѧ и несՃщаѧ : Къ кориѳомъ Посланїе, глава, а҃. Слово па҃
Слово въ день Преѻбраженіѧ Господа Бога и спаса нашегѻ Іи҃са Х҃рста. Слово, пв҃
Слово въ день Ճспеніе Пресветыѧ Владичицы нашеѧ Бд̑ца, и приснѡ Дѣвы М҃рїи. Слово, пг҃
Слово въ день Ճсѣвновеніе чистныѧ главы честнагѻ и славнагѻ Пророка Пред̑течи, и К҃рстителѧ Іѡанна. Слово, пд҃
Слово въ понделникъ первый ст҃гѡ Великагѡ Поста
Слово во вторникъ первый светагѡ Великагѡ Поста
Слово въ срѣдՃ первыѧ недѣли ст҃гѡ Великагѡ Поста
Слово въ четвертокъ первыѧ недели светагѡ Великагѡ Поста
Наставленіе глаголемое ѿ с҃щенника по с҃томъ Крещенїй Младенца
Наставленіе новобрачнымъ Г҃лемое ѿ с҃щенника абїе посовершенїй Вѣнчанїе