-
№ 1197

Краткое и іасное изложеніе за раздѣленї е то, начертанїе то, именованїе то, и произношенїе то на-писмена та, и правила за срицанїе то, просодїа та, и слогатъ и за право то чтенїе на греческіа іазыкъ / отъ Неофѵта Іеромонаха П. П. Рылца. Въ Бѣлиградъ, въ К

Автор: Неофит Рилски
Година: 1835 г.
Град: Белград
Издателство: Княжеско-сръбска (Правителствена) книгопечатня
Страници: 40
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 6
Бележка:

Описание

Съдържа и: Предговор, с. ІІІ-VІІІ. [abstract] Книгата е печатана с църковно-славянски букви.; На гърба на заглавната страница стои цензурно позволение за печатане на Димитрий Исайлович.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 5611, с. 263.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 30, с. 38-39.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 485-489.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 459-460.

Съдържание

Краткое и іасное Изложеніе за раздѣленїе то, начертанїе то, именованїе то, и произношенїе то на-писмена та, и правила за срицанїе то, просодїа та, и слогатъ и за право то чтенїе на греческіа іазыкъ
Любезнїи единоплеменни читатели!
Глава перваѧ. За раздѣленїе-то на-писмена та
Глава втораѧ. За начертанїе то, именованїе то, и произношенїе то на-писмена та
ТՃка принадлежи и произношенїе то на-діфѳонгите (сир. на-двоегласни те)
Глава третіѧ. За срицанїе то
Раздѣлими те
Глава четвертаѧ. За просѡдїа та, сир. за гласоՃдаренїе то
За дрՃги те знаменїѧ
Глава пѧтаѧ. За слогатъ
Главное правило за ползванїе то на-слогове те