-

Школата и развитието на ученика. 11-а школна лекция на ООК (III година) 26.12.1923, София

Автор: Учителя Петър Дънов
Година: 1923 г.
Град: Русе
Издателство: Печатница Малджиев - Русе
Страници: 20
Категория: Учителя Петър Дънов
Бележка:

Описание

Съдържание