-
№ 1338

Нѣколко думи за преводѫтъ на математическата географія на г. Ивана А. Богоева / Написани отъ Найдена Герова.

Автор: Геров, Найден
Година: 1842 г.
Град: Одеса
Издателство: Типография А. Брауна
Страници: 28
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 8
Бележка:

Описание

Кн. с B89439 е с липсващи начални страници.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 1238, с. 57-59 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 67, с. 79 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 188-190 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 154

Съдържание

Нѣколко думи за преводѫтъ на математическата географія на г. Ивана А. Богоева