-
№ 13576

Начала на политическата икономия

Автор: Оттона; прев. Н. Михаиловскаго Хюбнера
Година: 1868 г.
Град:
Издателство:
Страници: 64
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

икономика

Съдържание