-
№ 13579

Българский периодически печатъ отъ възраждането му до днесъ: Томъ I

Автор: Ю. Ивановъ
Година: 1893 г.
Град:
Издателство:
Страници: 587
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

История на печата
периодически печат
вестник
списание

Съдържание