-
№ 13580

Неколко думи за Българското обичайно право: с началото отъ Сборника на бълг. юридически обичаи

Автор: Стефана С. Бобчевъ
Година: 1893 г.
Град:
Издателство:
Страници: 49
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

право
гражданско право
семейно право

Съдържание