-
№ 13585

Държавниятъ строй и новата конституция въ Черна-гора

Автор: С. С. Бобчевъ
Година: 1906 г.
Град:
Издателство:
Страници: 25
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

държава
конституция
народ
християнство
черна гора

Съдържание