-
№ 13588

Каноническо право

Автор: С. С. Бобчевъ
Година: 1919 г.
Град:
Издателство:
Страници: 256
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

право
права
брак
обект
субект

Съдържание