-
№ 13590

Съкратенъ учебникъ по историята на българското право

Автор: С. С. Бобчевъ
Година: 1919 г.
Град:
Издателство:
Страници: 236
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

българско
право
история
вещно право
народ

Съдържание