-
№ 13591

Стабилизация парична и стопанска: Мисли върху парично-стопанската криза

Автор: Г. Николовъ
Година: 1920 г.
Град:
Издателство:
Страници: 37
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

парична криза
стопанска криза
финансова стабилност
парична система

Съдържание