-
№ 13592

Историческото развитие на търговското право

Автор: В. Ганевъ
Година: 1921 г.
Град:
Издателство:
Страници: 275
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

история на правото
търговско право

Съдържание