-
№ 13602

Докладъ до Софийската търговско-индустриална камара: по търговската екскурзия до Цариградъ и Бурса

Автор: Хар.; Ив. Златаров Карастояновъ
Година: 1910 г.
Град:
Издателство:
Страници: 26
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

търговия
стопанство
икономика
изложение

Съдържание