-
№ 13603

Коментаръ на таърговския законъ: Книга 1

Автор: Й. Фаденхехтъ
Година: 1910 г.
Град:
Издателство:
Страници: 207
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

търговски закон
счетоводство
търговски регистри

Съдържание