-
№ 13604

Ръководство по газоженните заводи, мотори и наставления за прислужването имъ

Автор: П. Великовъ
Година: 1910 г.
Град:
Издателство:
Страници: 136
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

ръковоство
заводи
мотори

Съдържание