-
№ 13605

Славянските икономически организаци въ Хърватско, Словенско, Чехско и Сърбия

Автор: Георги Т. Пеевъ
Година: 1911 г.
Град:
Издателство:
Страници: 114
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

славянски
икономически
организация
индустрия
дружество

Съдържание