-
№ 13615

Финансови изследвания върху Българските държавни железници

Автор: Иванъ Доросиевъ
Година: 1924 г.
Град:
Издателство:
Страници: 365
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Финансии
БДЖ
Български държавни железници
Счетоводство

Съдържание