-
№ 13622

Теории за ценностъта въ политическата економия

Автор: И. Кинкелъ
Година: 1925 г.
Град:
Издателство:
Страници: 47
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

политическа
икономия
наука
теории
стопанство
ценност

Съдържание