-
№ 13623

Тютюновата култура, индустрия и търговия въ Турция

Автор: А. Ярановъ
Година: 1925 г.
Град:
Издателство:
Страници: 17
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

тютюнова индустрия
търговия
Турция

Съдържание