-
№ 13627

Занаятчийството въ България

Автор: Хр. Ст. Хинковъ
Година: 1926 г.
Град:
Издателство:
Страници: 183
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Занаятчийство
история на занаятчийството
търговия
еснафски съюз

Съдържание