-
№ 13628

Насърдчаваната индустрия въ България

Автор: Ив. Симеоновъ
Година: 1926 г.
Град:
Издателство:
Страници: 107
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

индустрия
фабрика
България

Съдържание