-
№ 13630

Ръководство за изучаване и анализа на балансите

Автор: Герстнеръ П.
Година: 1926 г.
Град:
Издателство:
Страници: 110
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

баланс
сметки
печалба
загуба
активи
пасиви

Съдържание