-
№ 13634

История на българското народно стопанство въ монографии: I стопанска култура на прабългарите

Автор: Иванъ Кинкелъ
Година: 1927 г.
Град:
Издателство:
Страници: 151
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

история
Българско народно стопанство
прабългария
стопанство
икономика

Съдържание