-
№ 13638

Уводъ въ изучаването на новата и най-новата история

Автор: П. Бицилли
Година: 1927 г.
Град:
Издателство:
Страници: 342
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

История
Духовна култура
Политическа история

Съдържание