-
№ 13639

Българските тютюневи произходи

Автор: Събчо Неновъ
Година: 1928 г.
Град:
Издателство:
Страници: 67
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

тютюн
произход
производство

Съдържание