-
№ 13640

Чуждите капитали въ нашето народно стопанство и техната доходностъ

Автор: Ив. Д. Симидчиевъ
Година: 1928 г.
Град:
Издателство:
Страници: 57
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

чужди
капитали
стопанстов
банки
индустрия

Съдържание