-
№ 13641

Коментаръ на закона за насърдчение местната индустрия

Автор: С Мошановъ
Година: 1928 г.
Град:
Издателство:
Страници: 285
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

закон
индустрия
насърчаване
концесии
тълкуване

Съдържание