-
№ 13643

Проблеми на съвременната и социална философия

Автор: Хр. Тодоровъ
Година: 1928 г.
Град:
Издателство:
Страници: 261
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

философия
социална философия
социална наука

Съдържание