-
№ 13644

Селско-стопанско счетоводство

Автор: Ф. Белмеръ
Година: 1928 г.
Град:
Издателство:
Страници: 332
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

стечоводство
селско стопанство
стопанство
приходи
разходи

Съдържание