-
№ 13647

Учение за балансите: систематиченъ курсъ

Автор: Д. Добревъ
Година: 1928 г.
Град:
Издателство:
Страници: 189
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

баланс
активи
пасиви
ревизия

Съдържание