-
№ 13649

Индустриалните квартали въ България

Автор: Д. Весовъ
Година: 1929 г.
Град:
Издателство:
Страници: 30
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

производство
икономика
стопанство
промишленост

Съдържание