-
№ 13651

Кооперация въ България. Книга първа: Въведение. Общи условия

Автор: Пр. Кирановъ
Година: 1929 г.
Град:
Издателство:
Страници: 376
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

кооперация
печалба
производство
синдикати
теория

Съдържание