-
№ 13652

Манипулацията на българските тютюни

Автор: Събчо Неновъ
Година: 1929 г.
Град:
Издателство:
Страници: 108
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

тютюн
български
манипулация
производство

Съдържание