-
№ 13653

Мерки за подобрение на местната индустрия

Автор: Д. Весовъ
Година: 1929 г.
Град:
Издателство:
Страници: 33
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

икономика
стопанство
индустрия

Съдържание