-
№ 13656

Овощарска конференция въ гр. Кюстендилъ

Автор:
Година: 1929 г.
Град:
Издателство:
Страници: 150
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

овощарство
селско стопанство

Съдържание