-
№ 13657

Съобщителните средства на България

Автор: Л. Божковъ
Година: 1929 г.
Град:
Издателство:
Страници: 52
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

съобщителни средства
България
БДЖ
поща
телеграф
железници
транспорт

Съдържание