-
№ 13658

Техникъ при ревизията на търговските книги и балансите

Автор: Куртъ Порцигъ
Година: 1929 г.
Град:
Издателство:
Страници: 139
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Счетоводство
Търговски книги
баланс

Съдържание