-
№ 13662

Долините на реките Места и Струма и техното оросяване

Автор: П. Абаджиевъ
Година: 1931 г.
Град:
Издателство:
Страници: 25
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

река
долина
Места
Струма
производство

Съдържание