-
№ 13671

Български дневникъ 1879 - 1884 : Томъ II

Автор: Константинъ; прев. от чеш. Ст. Аргировъ Иречекъ
Година: 1932 г.
Град:
Издателство:
Страници: 599
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

история
история на България

Съдържание