-
№ 13673

Коментаръ на закона за амнистия

Автор: Мих. Геновски
Година: 1932 г.
Град:
Издателство:
Страници: 119
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

право
амнистия
закон за амнистия

Съдържание