-
№ 13676

Нашето народно право въ юридическите ни пословици

Автор: С. С. Бобчевъ
Година: 1932 г.
Град:
Издателство:
Страници: 155
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Юридически пословици
История на правото
Българска държава
Царска власт
Управление
Финансии
Население

Съдържание