-
№ 13677

Нашите занаяти: изледване на някои жизнеспособни занаяти и мерки за теяхното подпомагане

Автор: Т. Батоевъ
Година: 1932 г.
Град:
Издателство:
Страници: 192
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

занаят
търговия
стопанство

Съдържание